พลาสติกย่อยสลายได้จากเศษอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิปราชญ์ รุธิรโก, นพ หอประยูร, สีขรินทร์ อินอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากความต้องการในการบริโภคอาหารทะเลในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงมีเศษอาหารทะเลเหลือ เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู เป็นต้น ซึ่งเศษอาหารเหลือก็จะถูกนำไปทิ้งตามคลอง หรือทะเลทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทำให้น้ำเน่าเสีย

ในปัจจุบันมีการนิยมใช้พลาสติกอย่างแพร่หลาย การเผาพลาสติกโดยรวมจะก่อให้เกิดสารพิษในบรรยากาศ พลาสติกเป็นโพลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารไฮโดรคาร์บอน ปัจจุบันการผลิตจะเติมสาร antioxidant ทำให้การย่อยสลายใช้เวลานานขึ้นมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จากการศึกษาพบว่าเราสามารถสกัดสาร แคลเซียมคาร์บอร์เนตจากเศษอาหารทะเลได้ นำมาแปรรูปเป็นพลาสติกผ่านกระบวนการ ซึ่งจะสามารถย่อยสลายได้โดยแสงแดด ดังนั้นผู้ทดลองจึงนำมาศึกษาเพื่อลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม