เเผ่นปิดรักษาเเผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธ์ เซ็น, เกริกวรรธน์ แซ่ก้วย, เสกสิน ศิริวาโท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“แผลเรื้อรัง” คือบาดแผลที่ไม่สามารถหายได้เองโดยปกติ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวาน จึงเกิดการคิดค้นตัวยาปิดบาดแผลที่ทำให้แผลสมานเร็วขึ้น นั้นก็คือ "เเผ่นปิดรักษาเเผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน"