เเผ่นเเปะเเผลเนื่องจากความร้อนจากสารสกัดเปลือกมังคุดเเละอโรเวล่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้าวกล้า พงษหา, ธนาชัย เอกไพรัตน์, ก้องภพ สุขเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติกา ทิพย์ศรีมงคล, อินทิรา วาหะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานจะนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดเเละอโรเวล่านำมาใส่ในเเผ่นเเปะเเผลเพื่อสมานเเผลพร้อมฆ่าเชื้อเเละยังเพิ่มความชุ่มชื่น โครงงานนี้ยังสามารถต่อยอดได้โดยการนำสารชนิดอื่นมาใส่เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น