ระบบตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำที่สามารถค้นหาจุดรั่วไฟฟ้าได้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร ผ่องญาติ, ฐิติพร สมบูรณ์, วชิรวิทย์ วีระสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม, จีรวรรณ บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยมีการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยเกือบทุกจังหวัด ในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี และมีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ ส่งผลกระทบไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงปัญหากระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลในน้ำซึ่งเกิดจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมขังไปด้วย ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถทนกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้ โครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยระบบตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลในน้ำ และสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดไฟฟ้ารั่วได้แบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอันตรายลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง โดยจะพัฒนาระบบที่สามรถตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลในน้ำและระบุตำแหน่งที่เกิดไฟฟ้ารั่วได้แบบอัตโนมัติ สามารถรายงานระดับความอันตรายของบริเวณใกล้เคียงแหล่งที่เกิดไฟฟ้ารั่วผ่าน Application บนโทรศัพท์ โดยจะแสดงผลเป็นแบบกราฟคอนทัวร์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทราบว่าบริเวณไหนที่อันตรายต่อตนเอง และออกห่างจากบริเวณนั้นได้อย่างปลอดภัย