แผนปิดแผลยับยั้งเชื้อรากลุ่ม Dermatophyte จากสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันที่ขึ้นรูปด้วยเจลาติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา พลชา, อารียา ขะพินิจ, มนัสนันท์ พระชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรคกลากสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ส่วนมากมักพบในเด็กและผู้ใหญ่ที่ทำงานหนักมีเหงื่อออกปริมาณมาก ซึ่งโรคกลากเป็นโรคติดเชื้อ ดังนั้นแผ่นปิดแผลจากสารสกัดเคอร์คูมินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโทไฟต์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกลากได้ เพราะสารเคอร์คูมิน มีสานต้านแบคทีเรีย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา ใช้รักษาโรคกลาก เกลื้อน โรคผิวหนังได้