แผนปิดแผลยับยั้งเชื้อรากลุ่ม Dermatophyte ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกลากจากสารสกัดเคอร์คูมินจากเหง้าขมิ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา พลชา, อารียา ขะพินิจ, มนัสนันท์ พระชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคกลากเป็นโรคติดเชื้อจำนวนหนึ่งที่เกิดจากกลุ่มเชื้อราเดอร์มาโทไฟต์ ดังนั้นแผ่นปิดแผลยับยั้งเชื้อราโรคกลากจากสารสกัดเคอร์คูมินจากเหง้าขมิ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งเชื้อราโรคกลากได้ เนื่องจากสารสกัดเคอร์คูมินมีสารต้านแบคทีเรีย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา ใช้รักษาโรคกลาก เกลื้อน โรคผิวหนังได้