การพัฒนาแผ่นรองคลานจากนำ้ยางพาราและวัสดุทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูดนัย ยอดบุรี, เอกพล พยอมหวล, ศราวุฒิ สีขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัลย์ มาสชรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเเผ่นรองคลานสำหรับเด็กผลิตจากฟองน้ำอัดแข็ง ซึ่งเป็นวัสดุที่รองรับการกระแทก การกระโดด มีความยืดหยุ่น สามารถหักงอได้ โครงสร้างมีลักษณะคล้ายโฟมหรือฟองน้ำ มีรูพรุน น้ำหนักเบา เเต่มีข้อจำกัดคือ แผ่นรองคลานที่ได้รับมาตรฐานทางการตลาดมักมีราคาสูง

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเเผ่นรองคลานสำหรับเด็กจากน้ำยางพาราและวัสดุทางการเกษตรได้แก่ ต้นกล้วย และใยมะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและพบมากในท้องถิ่น โดยนำวัสดุทางการเกษตรมาบดย่อยให้ละเอียดและนำไปตากแห้งโดยทำกับพืชแต่ละชนิด จากนั้นตวงน้ำยางพารานำไปปั่นในเครื่องปั่น ใส่สารซิงค์ออกไซด์ Zinc Oxide (ZnO) ใส่สารละลายไดโพร-ไพลีนไกลคอล Dipropylene Glycol (DPG) ใส่น้ำสะอาดแล้วปั่นจนครบ ๑๕ นาที และนำวัสดุดังกล่าวไปคนผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่พิมพ์แล้วนำไปนึ่งเพื่อให้คงรูปและนำไปผึ่งลมให้แห้ง ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสามารถในการรับแรงกระแทกและความยืดหยุ่น โดยวัดค่าความ

แข็งแรงทางแรงดึง(Tensile Strength) และความแข็งแรงทางแรงกด(Compressive Strength)

แล้วบันทึกผลเพื่อเปรียบเทียบว่าวัสดุชนิดใดมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่ากัน ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้คือ นำวัสดุทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดต้นทุนในการผลิตแผ่นรองคลานและลดการใช้สารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม