การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกรองจากวัสดุธรรมชาติเพื่อประดิษฐ์เครื่องดูดซับเขม่าควันบุหรี่มือสองพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รรรรร สีทองแดง, เปรม อภิชัยรัตน์พิมาณ, อมฤต ทิพยเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณัฐ กอบุตร, จตุรงค์ อ้นโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ควันบุหรี่มือสอง ควันที่ผู้สูบพ่นออกมาทางลมหายใจออกมาสามารถปะปนอยู่ในอากาศได้นานถึง 5 ชั่วโมง สารพิษ เหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในควันที่เราสูดดมเข้าไป แต่ยังติดอยู่บนเส้นผมและเสื้อผ้าของผู้สูบ อยู่บนพรม บนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เรียกกันว่าควันบุหรี่มือสามซึ่งเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างไม่แพ้ควันบุหรี่มือสองเลยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองที่ผู้สูบพ่นออกมาทางลมหายใจอยู่บ่อยครั้งแถมยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการประดิษฐ์เครื่องดูดซับเขม่าควันบุหรี่พกพานี้เราทำออกมาในรูปแบบคล้ายแจกันดอกไม้สามารถพกพาได้สะดวกเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านและเส้นใยผักตบชวาที่นำมาทำ จากการศึกษาพบว่าถ่านมีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นเป็นหลักและเส้นใยผักตบชวาเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงและดูดซับเขม่าควันได้อย่างดีและทั้งสองเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติเหมือนได้นำวัสดุที่ธรรมชาติมี มาใส่ไว้ในแจกัน จนกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อปกป้องดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมการทำสิ่งประดิษฐ์และความรู้ที่ได้จากการศึกษาของผู้จัดทำจะสามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีสุขที่ดีขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวเนื่องจากสิ่งประดิษฐ์จะดูดเขม่าควันและกลิ่นจะลดลงช่วยกำจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบโดยช่วยให้อากาศโดยรอบเป็นอากาศสะอาดไม่มีเขม่าของควันบุหรี่มือสองเมื่อตั้งเครื่องไว้ ซึ่งในขณะที่สภาพอากาศโดยรอบดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกัน