ศึกษาการคงสภาพของสาหร่ายพวงองุ่น โดยการเคลือบด้วยสารสกัดเจลโลสจากกัมเมล็ดมะขามและว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศวิษฐ์ ภวชโลทร, ฐิติศักดิ์ ดำภูนา, กรวินท์ ชูคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากผู้คนจึงนิยมรับประทานสาหร่ายชนิดนี้มาก แต่ด้วยปัญหาที่สาหร่ายชนิดเก็บรักษาได้ไม่นานคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำการศึกษาการคงยืดอายุการคงสภาพของสาหร่ายพวงองุ่นโดยการเคลือบด้วยการเคลือบโดยสารสกัดเจลโลสจากกัมเมล็ดมะขามและว่านหางจระเข้และนำมาสารสองชนิดนี้มาทำให้มีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 3 ค่า คือ 80% 90% และ 100% แล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าการเคลือบด้วยสารที่ความเข้มข้นเท่าไรให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน โดยศึกษาหลังการเคลือบด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดปริมาณคลอโรฟิลล์และวัดค่าการสูญเสียกรดของสาหร่ายพวงองุ่น และจากการทดลองคณะผู้จัดทำพบว่าสารสกัดเจลโลสที่ทำให้สาหร่ายพวงองุ่นคงสภาพได้ดีที่สุด คือ สารสกัดเจลโลสที่มีความเข้มข้น 100% ทั้งจากกัมเมล็ดมะขามและว่านหางจระเข้ เนื่องจากสารทั้งสองมีคุณสมบัติของเจลโลสที่เข้มข้นกว่าสารสกัดเจลโลส 80% และ 90% จึงทำให้สรุปได้ว่าเจลโลสจากกัมเมล็ดมะขามและว่านหางจระเข้ 100% สามารถช่วยรักษาการคงสภาพของสาหร่ายพวงองุ่นได้ดีที่สุด เนื่องจากมีค่าการสูญเสียน้ำหนัก ปริมาณคลอโรฟิลล์และสูญเสียค่าความเป็นกรดน้อยที่สุด