เคสกันกระแทกจากกาวแป้งมันผสมน้ำยางพารา พลาสติกและผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพงศ์ เทียบทอง, กัณฑ์ ธรรมปาโล, ทิพากร จันทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนนิยมใช้สมาทโฟนกันมากและในระหว่างการใช้สมาทโฟนนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือการเกิดอุบัติเหตุเช่นสมาทโฟนหล่นไปกระแทกพื้น อาจทำให้หน้าจอเกิดการแตกหรือตัวเครื่องเสียหายได้ ทำให้ประสิทธิภาพของสมาทโฟนนั้นอาจใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับเคสป้องกันการกระแทกโดยผลิตจากกาวแป้งมันผสมน้ำยางพาราผสมพลาสติกและผักตบชวาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว