เสื้อช่วยเหลือชีวิตทางน้ำด้วยการพองลม ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก ฤทธิ์ทรงเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ปูคะธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีอุบัติเหตุจากการจมน้ำมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้คนไม่นิยมใส่เสื้อชูชีพ เพียงเพราะมันไม่สวย ไม่เท่ ใหญ่เทอะทะ ทำให้ผู้จัดทำได้คิดค้นโครงงานเสื้อชูชีพในรูปแบบของเสื้อธรรมดาที่สามารถพับเก็บและพกพาได้สะดวกโดยใช้ชื่อว่า La vie Shirt และทำการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาว่ามันสามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าเสื้อชูชีพปกติ โดยวิธีการดำเนินคือนำผ้าไลก้ามาตัดเป็นเสื้อว่ายน้ำ เอาอุปกรณ์ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ลงในผ้า Nailon 210 D oxford TPU แล้วนำผ้านี้ที่มีอุปกรณ์ปล่อยแก๊สใส่ลงไปในเสื้อว่ายน้ำก็จะได้ La vie Shirt ออกมา ซึ่ง La vie Shirt นี้สามารถพยุงผู้สวมใส่ให้ลอยน้ำได้จริงๆ โดยผู้จัดทำจะให้ผู้ทดลองที่กำหนดไว้ใส่ La vie Shirt แล้วกระตุกเชือกบนเสื้อเพื่อกระตุ้นอุปกรณ์ภายในให้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทำให้ผู้ทดลองถูกพยุงให้คอลอยเหนือน้ำที่คาดการณ์ว่าจะช่วยพยุงผู้สวมใส่ได้นานเป็นระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงในกรณีที่ผู้สวมใส่มีน้ำหนักไม่ถึง 150 กิโลกรัม