แจ้งเตือนการซักผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัฐวดี เขียวไกร, อัสมารีหรา สนิทพ่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการแจ้งเตือนจากการใช้ Line notify ที่ประกอบกับการทำงานของ Google sheet,Google form, Sensor Arduino มาช่วยให้เกิดการแจ้งเตือนหลังจากซักผ้าเสร็จได้ทันที