คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากกล่องนมและผักตบชวาเพื่อสร้างวัสดุทางเลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตดาภรณ์ ทอดแสน, ฐิติวรดา ติณะคัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิภา เกตุทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากกล่องนมและผักตบชวาเพื่อสร้างวัสดุทางเลือก