ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระเเละยับยั้งเชื้อ Escherichia coli. ของนาโนอิมัลชันสารสกัดจากใบย่านางเพื่อพัฒนาเป็นแฮนด์ครีม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา พรหมราช, บุณยาพร ชัยชนะวีระกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เเฮนด์ครีมในท้องตลาดทั่วไปมีส่วนช่วยให้มือนุ่มชุ่มชื้น เเละมีการผสมสารเคมีสังเคราะห์เพื่อช่วยในการต้านสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประกอบกับการพบเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli.ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงท้องเสียบริเวณฝ่ามือ จึงมีการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ทดเเทน จากกการศึกษาพบว่า สารสกัดจากย่านางมีสารประกอบกลุ่ม isoquinoline ทำให้มีความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียEscherichia coli.ได้ แต่เนื่องจากแฮนด์ครีมอาจทำให้สารสกัดจากย่านางออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงมีการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของนาโนอิมัลชัน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกักเก็บสารสำคัญในเนื้อครีมและช่วยให้มีประสิทธิภาพได้นานขึ้น