โดมิโนตรีโกณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเรนทร เสียงหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัดชา บุตรดีวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกมโดมิโนถือว่าเป็นเกมที่ผู้คนนิยมเล่นกันมาก ผู้จัดทำโครงงานนี้เลยนํามาบูรณาการกับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ขอบเขตเนื้อหาจะเกี่ยวกับ การจำสูตร การแก้สมการ การบวกลบคูณหาร ซึ่งถือว่าเป็น พื้นฐานของการคิดคํานวณ และจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่สามารถจำสูตรเอกลักษณ์ตรีโกณได้อย่างง่าย ทางผู้จัดทำโครงงานนี้จึงได้ทำเกมโดมิโนตรีโกณที่มีรูปร่างเป็น 3 เหลี่ยมขึ้นมา