การพัฒนาระบบรายงานอาการผู้ป่วยจากการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ เอื่ยมประมูล, เดวิด เนแธนสัน, ฬูค่า บอนด์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โมเดลสร้างแบบฟอร์มรายงานอาการผู้ป่วย (medical report) จากไฟล์เสียงซักถามข้อมูลผู้ป่วยด้วยการพัฒนาระบบ speech to text ตรวจจับคำพูดของแพทย์และผู้ป่วยรวมถึงการจัดกลุ่มข้อความด้วย NLP ซึ่งช่วยลดเวลาในกระบวนการวินิจฉัยและอัปโหลดข้อมูลในระบบและช่วยเหลือแพทย์มือใหม่ในขั้นตอนการรวบรวมอาการเพื่อวินิจฉัยโรค และลดแนวโน้มที่จะเกิดการวินิจฉัยโรคผิดพลาดลักษณะ wrong และ delayed