รถถังขยะติดเชื้อเคลื่อนที่ พร้อมระบบกำจัดเชื้ออัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกอร พันธ์แน่น, ปริณดา โยธารส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร สมภารเพียง, รุจิรา ทองวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เเละนวัตกรรมนี้เป็นการประดิษฐ์ รถถังขยะติดเชื้อเคลื่อนที่พร้อมระบบกำจัดเชื้ออัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เเยกเเละทิ้งขยะติดเชื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน เพื่อป้องกันโรคที่ติดเชื้อจากการสัมผัสถังขยะ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เเละอื่นๆ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์การควบคุมอัตโนมัติ รีโมทคอลโทล เเละรังสี UV-C ออกเเบบขนาดโครงสร้างเเละสร้างรถถังขยะติดเชื้อเคลื่อนที่ทำการร่างเเบบ เขียนโปรเเกรมอัพโหลดลงในบอร์ด เเล้วเชื่อมต่อวงจรต่างๆ เเละยึดติดเข้ากับกล่องเก็บวงจร เเละตัวถังขยะ เมื่อประกอบกล่องบรรจุวงจรถังขยะ เเละขับเคลื่อนด้วยรถบังคับวิทยุที่ เเล้วทำการทดลอง โดยเเบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน