รถเข็นพยุงเดินขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกอร พันธ์แน่น, ปริณดา โยธารส, ธาวิน บุญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร สมภารเพียง, ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางส่วนก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่บางส่วนในการเดินอาจไม่ค่อยสะดวกไม่สามารถเดินได้ตามปกติทำให้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ใช้รถเข็นพยุงเดินเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ จากการสังเกตปัญหาและความสำคัญของผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้รถเข็นพยุงเดินเพื่อทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นในด้านต่างๆทางคณะผู้จัดทำจึงนำเทคโนโลยีด้านรถจักรยานไฟฟ้าและโซลาเซลล์ที่นำมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน ให้กับรถเข็นพยุงเดิน ซึ่งทางโรงเรียนค้อวังวิทยาคมได้มีการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ภายในโรงเรียนของเรามีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ชำรุดแล้วไม่ได้ใช้งานอยู่จำนวนมากทางคณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดสร้างประดิษฐ์รถเข็นพยุงเดินขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดย นำรถเข็นพยุงเดินมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นรถเข็นเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้มากขึ้นไม่ต้องมีคนช่วยเข็นนำเคสคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เป็นกล่องเก็บแบตเตอรี่และชุดควบคุม การขับเคลื่อนที่เปลี่ยนพลังงงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า การควบคุมรถวีลแชร์ด้วยตัวเองได้โดยมีระบบการขับเคลื่อนเดินหน้า-ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย-ขวา มีระบบGPS ติดตามสามารถส่งสัญญาณตรวจจับสิ่งกีดขวางทั้งด้านหน้า-ด้านหลังแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุเข้าใกล้ และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน Line เมื่อผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ ชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือได้ คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าการประดิษฐ์รถเข็นพยุงเดินจะสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่ได้ทั้งระบบไฟฟ้าบ้านเรือนและใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด ช่วยลดปริมาณขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า