เจลลดไข้สมุนไพรไทยสกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนภัส ต๊ะย่วน, นนทภัทร ภูเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข้ หรือ อาการตัวร้อน (Fever หรือ Pyrexia) เป็นอาการไม่ใช่โรค โดยเป็นอาการที่อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองเมื่อมีการติดเชื้อโรคหรือมีการเจ็บป่วยจากสาเหตุบางอย่าง โดยไข้จะเกิดอยู่เพียงชั่วคราวเฉพาะในช่วงที่เกิดโรค หรือมีการเจ็บป่วย เวลาที่มีไข้ไม่จำเป็นว่าทุกส่วนของร่างกายจะต้องร้อนเท่ากันหมด อาจจะร้อนที่ศีรษะ ลำตัว และแขนขาก็ได้ ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือเกิดอาการกระสับกระส่าย

จากแนวคิดได้สังเกตเห็นใบเครือหมาน้อยหรือกรุงเขมาที่มีสารเพกตินเมื่อนำมาฉีกและผสมน้ำจะทำให้น้ำมีความหนืดสูงจนกลายเป็นวุ้นหรือเจลได้

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดในการผลิตเจลลดไข้จากใบหมาน้อยที่มีความสามารถลดอุณหภูมิ

เพื่อลดอุณหภูมิของผิวหนังโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและหาได้ทั่วไปที่มีประสิทธิภาพในการดูดความร้อนได้เป็นอย่างดี