พลาสติกกันฝนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิระ อามาตย์เสนา, ภูผา จันทรชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางกลุ่มของพวกเราได้มีปัญหาผ้าเปียกเวลาออกไปข้างนอกบ้านแล้วตากผ้าไว้ แต่ฝนตกทำให้ผ้าเปียก นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ทำธุระอยู่จึงไม่สามารถไปเก็บผ้าได้ ในปัจจุบันนี้เรามักใช้ผ้าใบเพื่อกันฝนสาดได้แต่ทว่าผ้าใบนี้ต้องใช้คนควบคุมเองจึงไม่สามารถปิดได้เวลาไม่อยู่บ้าน ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดยจะทำม่านอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลามีฝนตกมาจะมีถาดไว้รองรับน้ำฝนซึ่งมีสปริงอยู่ด้านใต้และพอยิ่งมีน้ำมากก็จะทำให้จานมีน้ำหนักกดสปริงจนไปสัมผัสกับเซนเซอร์ ซึ่งทำให้มอเตอร์ทำงานและทำการดึงม่านลงมา เมื่อเวลาฝนแล้งก็จะมีแสงแดดทำให้น้ำฝนภายในอุปกรณ์รองรับน้ำนี้ระเหยออก ทำให้เซนเซอร์หยุดทำงานและกลับสู่สภาพเดิม โครงงานของพวกเรามีประโยชน์ต่อตนเองโดยที่สมมุติเวลานอนอยู่ จะไม่ต้องกังวลผ้าว่าจะเปียก และนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อสังคมโดยเพื่อความสะดวกสะบายทางด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย