ฝาปิดท่อระบายน้ำเด้งได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุพงษ์ ธิรักษพันธ์, ศิรวิทย์ นุ่นตา, พิ​สิษฐ์​ จรเจน​เกียรติ​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเเก้ปัญหามีเศษขยะไปติดที่ท่อระบายน้ำทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้จึง เราจึงคิดอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายนำ้