การศึกษาประสิทธิภาพไม้อัดจากต้นกกราชินี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติญา เเสนทวีสุข, ธิดาพร โพธิ์เปี้ยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตกแต่งบ้านและอุตสาหกรรมบริการโรงแรมใช้วัตถุดิบในประเทศและใช้แรงงานเข้มข้นโดยผู้ผลิตไม้และเครื่องเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กการผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจและขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและตลาดโลกตั้งแต่ปี 2560เป็นต้นมา อุตสาหกรรมเครื่องเรือนทำด้วยไม้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆได้แก่ การขาดแคลนวัตถุดิบไม้ยางพารา ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูง ทั้งราคาไม้ยางพารา ราคาน้ำมัน ค่าขนส่งและค่าแรงงานรวมทั้งปัญหาความไม่สงบทางด้านการเมืองและปัญหาภาวะหนักในหลายพื้นที่ซึ่งนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทรัพยากรป่าไม้ของไทยลดลงอีกทั้งไม้อัดที่ได้เมื่อโดนน้ำจะเกิดสภาพบวมน้ำและทำให้เกิดเชื้อราเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกทั้งการปล่อยให้ไม้อัดอยู่ในที่ที่มีรังสี Ultraviolet สูงอาจทำให้ไม้อัดมีสภาพการใช้งานลดลง

การผลิตแผ่นไม้อัดจากวัสดุธรรมชาติเป็นอีกปัจจัยทางเลือกในการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนสามารถนำไปจัดแสดงในโรงแรมชั้นนำต่างๆ ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากชานอ้อยโดยมีกำลังการผลิตประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ากาวประมาณ 342000 บาท/วัน (1ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้กาวประมาณ 95กิโลกรัม,กาว1กิโลกรัม ราคา12บาท) จากปัญหาการขาดแคลนป่าจึงส่งผลให้แผ่นอัดไม้สักมีราคาสูงขึ้นซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพบว่ามีการทำไม้อัดจากวัสดุทางธรรมชาติชนิดต่างๆอาทิเช่นไม้อัดจากเปลือกถั่ว ไม้อัดจากเปลือกทุเรียน ไม้อัดจากใบไม้ ไม้อัดจากจาวมะพร้าว และไม้อัดจากชานอ้อยซึ่งสามารถลดการนำไม้จากป่าไม้มาทำเป็นไม้อัดได้

ทางผู้จัดทำได้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการนำต้นกกราชินีที่สามารถนำมาทำเป็นเสื่อหรือสาดเพราะต้นกกราชินีเป็นต้นหญ้าที่ชอบอุ้มน้ำเมื่อตากให้แห้งจะมีความแข็งและเมื่อแห้งแล้วจะพบสารที่เป็นเซลลูโลสซึ่งเหมาะแก่การนำมาทำเป็นไม้อัดทดแทนได้ซึงทางผู้จัดทำได้เพิ่มประสิทธิภาพของไม้อัดเข้าไปได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์โดยมีสมบัติในการต้านรังสี Ultraviolet ซึ่งสามารถลดการเสื่อมสภาพของไม้อัดได้,เทฟลอนเป็นสารที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำซึ่งสามารถทำให้ไม้อัดกันน้ำได้ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำไม้อัดจากต้นกกราชินีเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้และการตัดไม้ทำลายป่านอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้อัดโดยที่สามารถทำให้ไม้อัดคงสภาพอยู่ได้นานมากขึ้น