เเบบจำลองทางหนีไฟที่เคลื่อนที่ตามรูปแบบคลื่นเเดมป์ ไซน์ เเละฟังก์ชันไซน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชิดา ระวังวงศ์, มนัสนันท์ นิลเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิตา ทวีกาญจน์, ศศิน สุมกระจิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมาก เเต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ บันไดหนีไฟเเละปล่องหนีไฟเป็นทางเลือกหนึ่งในการหนีไฟ เเต่ เด็ก คนชรา คนพิการ อาจต้องใช้เวลามากกว่าคนทั่วไป ผู้จัดทำจึงต้องการที่จะศึกษาแบบจำลองทางหนีไฟโดยรูปแบบการเคลื่อนที่ออกเเบบมาจากคลื่นเเดมป์ไซน์ เเละฟังก์ชันไซน์ ซึ่งเป็นทางหนีไฟที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเเต่ใช้เเรงโน้มถ่วงของโลก โดยจะหาความสัมพันธ์ของคลื่นเเดมป์ไซน์ เเละฟังก์ชันไซน์ ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของมวล เนื่องจากการเคลื่อนที่ตามเเนวดิ่งอาจมีเเรงกระเเทกที่สูงเกินไป จึงจะใช้โปรเเกรม Solidwork 2020 premium ซึ่งเป็นโปรเเกรมที่ได้รับการยอมรับทางวิศวกรรมการออกเเบบเเบบจำลอง เเละสร้างเเบบจำลองจากเเผ่นอะคิลิคใส