เเผ่นปิดเเผลยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียเเละบ่งบอกการติดเชื้อโดยการเปลี่ยนสีของสารสกัดที่ได้จากขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส บูรณประเสริฐกุล, วณัฐพร สิงห์โต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทวัน ศรชัย, ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผลถลอก คือ บาดแผลเปิดที่เกิดจากการที่ผิวหนังถูกขีดข่วน ขัดถู เสียดสี สำหรับแผลถลอกในขั้นที่มีเลือดออกเล็กน้อย ปกติสามารถหายได้เอง แต่ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะบาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อจนลุกลามเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นได้ เมื่อเกิดบาดแผลประเภทนี้จึงนิยมทำความสะอาดและปิดบาดแผลโดยแผ่นปิดแผล (plaster) เนื่องจากใช้งานง่าย สามารถป้องกันเชื้อโรคเข้าไปในบาดแผล ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้นจากตัวยาที่มีในแผ่นปิดแผล อย่างไรก็ตามแผ่นปิดเเผลส่วนใหญ่มักทำมาจากสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ต่อผู้ใช้ได้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน คือ ขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการรักษาบาดแผลได้ เนื่องจากขมิ้นชันมีสารสำคัญ คือ เคอร์คูมิน (curcumin) ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียและต้านการอักเสบ ทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ (natural indicator) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสีตามค่าพีเอช (pH) ของสารที่นำมาทดสอบ โดยช่วง pH ที่เปลี่ยนสี คือ 6-7 สีที่เปลี่ยนแปลง คือ เหลือง ส้ม น้ำตาล คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจจะนำสารสกัดจากขมิ้นชันมาใช้ในการทำแผ่นปิดแผลที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและสามารถบ่งบอกการติดเชื้อได้จากการเปลี่ยนสี โดยมีวัตถุประสงค์และวิธีการในการทำโครงงาน คือ ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเเผ่นปิดเเผล โดยใช้อัตราส่วนระหว่างสารสกัดขมิ้นชัน : Propylene Glycol กับ Glycerin : ไคโตซาน ที่แตกต่างกัน จากนั้นนำแผ่นปิดแผลที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ สีก่อนและหลังการนำไปใช้, ความต้านทานการฉีกขาด, อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ และการดูดซึมน้ำ เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปแผ่นปิดแผล ทำให้ได้แผ่นปิดแผลจากสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่สุด