สเปรย์ขจัดคราบน้ำมันจากเปลือกมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐจิตกานต์ ศรีสด, กัญญานัฐ ศรีรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "สเปรย์ขจัดคราบน้ำมันจากเปลือกมะกรูด" มีแนวคิดมาจากการที่ทำอาหารหรือการทำกิจกรรมที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบหรือต้องใช้น้ำมันในกิจกรรมนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่นคราบน้ำมันที่เกาะติดอยู่ผนัง เครื่องใช้ในครัวหรือคราบน้ำมันที่ติดอยู่ตามกระจกและส่วนต่างๆทำให้เป็นคราบเหนียวเช็ดออกยาก เมื่อเวลาผ่านไปนานๆจะกลายเป็นคราบสีดำฝังแน่น จากการศึกษาข้อมูลทางการวิจัยพบว่าบริเวณเปลือกส้มมีน้ำมันเปลือกส้มที่มีคุณสมบัติในการช่วยละลายหรือลดปริมาณคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นลิปิดชนิดหนึ่งได้ดังนั้นจึงน่าจะสามารถสลายหรือลดปริมาณลิปิดชนิดอื่นได้เช่นกัน โครงงานนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะนำคุณสมบัติดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดยการนำน้ำมันเปลือกมะกรูดมาเป็นส่วนผสมของสเปรย์ขจัดคราบมัน หน่วยความเข้มข้นที่เหมาะสมในการผสมคือ 1.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตร และในการศึกษาการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดคราบมันระหว่างสเปร์ขจัดคราบมันที่ผสมมะกรูดและไม่ผสมมะกรูด