เครื่องฆ่าเชื้อเงินอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรินัฐ สังข์ไพร, ชิษณุพงศ์ เภรีวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, อัชฌา เฉลยจิตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันมีการเกิดโรคระบาดมากมาย โดยเฉพาะโรคพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวอย่างโลหะ แก้ว และพลาสติก ได้นานถึง 9 วัน หรืออาจอยู่ได้เกือบเดือนในอุณหภูมิที่ต่ำ หรือมีความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ส่วนบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อน เจ้าไวรัสที่ว่านี้จึงอาจอยู่บนพื้นผิวอย่างกระดาษและเงินเหรียญได้น้อยกว่า 9 วัน แต่เพื่อความไม่ประมาท จึงต้องป้องกันไม่ให้เงินสดที่เราหยิบจับกลายเป็นสื่อแพร่เชื้อโรคได้ ด้วยวิธีทำความความสะอาดเงินสด ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้น เครื่องฆ่าเชื้อเงินอัจฉริยะ เพื่อที่จะทำความสะอาดเงิน โดยเมื่อวางที่ใส่เงินแล้วมือจะผ่านเซ็นเซอร์ทำให้วงจรทำงานแล้วแอลกอฮอล์ก็จะพ่นออกมาแล้วจะมีพัดลมเป่าให้เงินแห้ง