สเปรย์ไคโตซานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น pm 2.5 ของหน้ากากอนามัยให้ดียิ่งขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัยซูน ชำนาญนา, นัซมี บิลยีหลี, แพรวา ตะลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภราดร วารีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สเปรย์ไคโตซาน ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น pm 2.5 ของหน้ากากอนามัยให้ดียิ่งขึ้น ช่วยกระชับรูพรุนของเส้นใย เราได้เเบ่งการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยเเบบผ้าให้มีประสิทธิภาพในการกรองได้ดีขึ้นเกือบเทียบเท่าหน้ากาก N95

2.เพื่อศึกษาว่าไคโตซานสามารถใช้เคลือบบนผ้าเเละทำให้เส้นใยกระชับขึ้น(ช่วยกรองให้ดีขึ้น)เเต่ก็ไม่อุดรูพรุนจนทำให้หายใจไม่สะดวก

3.เพื่อศึกษาหาสัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้สารไคโตซานต่อสารละลายที่ทำให้โมเลกุลเล็กจนออกมาเป็นละอองสเปรย์ได้

4.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากอนามัยหลังฉีดสเปรย์ใส่

ผลการศึกษาพบว่าหน้ากากอนามัยที่ฉีดสเปรย์ไคโตซานสามารถกรองฝุ่น pm 2.5. ได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ในการสวมใส่ก็ไม่ได้ทำให้หายใจไม่สะดวก เเละเมื่อใช้เสร็จหน้ากากอนามัยแบบผ้าก็ถอดไปซักได้

การนำมากลับมาใช้ครั้งต่อไปเพียงเเค่ฉีดสเปรย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง เป็นความสะดวกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเพิ่มขยะเท่าเเมสก์ทั่วไปที่ใช้เเล้วทิ้งเเละยังมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกด้วย