สกอร์บอร์ดอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟฮัม บือราเฮ็ง, วาริช ชูอ่อน, ฟัรตวา จอหวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัยซอล เปาะแต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Smart scoreboard จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ในสนามที่ใหญ่ไม่เท่าขนาดสนามมาตฐาน เช่น สนามฟุตซอลในหมู่บ้าน เเละสนามฟุตซอลโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม เป็นต้น เราได้เล็งเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยสิ่งประดิษฐ์มีขนาด 50x70 เซนติเมตร ภายในประกอบไปด้วย 2 ฟังก์ชัน ได้เเก่ ฟังชั้นแรกจะเป็น Scoreboard ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟังก์ชันนี้ประกอบด้วย เวลาการเเข่งขัน จำนวนฟาล์ว เเละผลการแข่งขัน ส่วนฟังชั่นที่สองจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกา แบบดิจิตอลที่สามารถบอกเวลาเหมือนนาฬิกาดิจิตอลทั่วไป ฟังก์ชันนี้ประกอบด้วย เวลา เเละวันที่ โดยเราสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เเละวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้แก่ หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก จำนวน 356 ดวง แผ่นอะครีลิค ขนาด 50x70 1 แผ่น เเผงควบคุม 3 ตัว สายไฟ 1 พวง เเละpower bank 1 ตัว

Smart scoreboard มีคุณสมบัติที่สามารถกันน้ำ พกพาได้สะดวก ผู้ชมสามารถรับชมได้ในบริเวณสนาม และใช้ได้ในเฉพาะกีฬาฟุตซอล สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้สามารถทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมาตรฐานการแข่งขัน โดยสามารถควบคุม Scoreboard ผ่านระบบ IoT หรือควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการควบคุมแบบไร้สาย ในฟังชั่นแรกจะมีปุ่มตั้งค่าเวลา ปุ่มปรับผลการเเข่งขัน ปุ่มปรับจำนวนฟาล์ว ส่วนฟังชั่นที่สองจะเปลี่ยนไปเป็นเวลาปกติ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีมาผสมกับการออกแบบ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ประโยชน์กับกิจกรรมกีฬาในชีวิตประจำวันได้จริง