ผจญภัยในโลกดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติธี ศรีใสย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมติดดาวเคราะห์ที่ต้องสำรวจดาวเคราะห์ที่ติดอยู่แห่งหนึ่งเพื่อหาข้อมูลและหาอุปกรณ์ซ่อมยานเพื่อไปหาข้อมูลที่ดาวเคราะห์อื่นต่อไปแต่ละดาวเคราะห์สภาพอากาศจะแปรปวนในตัวเกมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์และฟิสิกข์