นวัตกรรมทรายแมวจากเปลือกผลไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนจิรา มีป้อง, สุพพัตรา คำก้อน, ชลธิชา ตรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรหม สมคิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมทรายแมวจากเปลือกผลไม้ได้แนวคิดจากทรายแมวราคาถูกตามท้องตลาดไม่ค่อยช่วยเรื่องดูดซับ ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งคนและแมว เพราะทรายแมวที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ จะเกิดการฟุ้งในอากาศจนทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซ้ำยังไม่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทรายแมวจากธรรมชาตินั้น อาจจะมีข้อดีกว่าทรายแมวธรรมดาแต่ก็มีราคาสูง ทำให้ผู้ที่เลี้ยงแมวสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นคณะผู้จัดจึงได้คิดค้นทรายแมวที่สามารถเป็นมิตรต่อคนและแมว ซ้ำยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้เริ่มหาวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น จึงได้นำเปลือกผลไม้ที่เหลือทิ้งมาทำเป็นทรายแมว ซึ่งสามารถดูดซับของเสียและกลิ่นของเสียจากแมวได้จริง เปลือกผลไม้ที่ใช้เป็นตัวดูดซับ ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกทับทิม เปลือกกล้วยน้ำว้า และเปลือกส้มโอ นำไปผสมกับแป้งข้าวโพด ซึ่งเปลือกส้มโอเป็นตัวดูดซับดีที่สุด แล้วจึงนำเปลือกส้มโอไปผสมกับแป้งลูกเดือยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเปลือกส้มโอที่ผสมกับแป้งข้าวโพด ผลปรากฏว่าเปลือกส้มโอกับแป้งลูกเดือยดีที่สุด ดังนั้นเราจึงได้หาตัวดูดซับกลิ่นเพิ่ม ได้แก่ ผงถ่าน กากชา กากกาแฟ โดยนำเปลือกส้มโอที่ผสมกับแป้งลูกเดือยมาผสมกับทั้ง 3 ตัวแปร ผลปรากฏว่าผงถ่านดูดซับกลิ่นดีที่สุด และได้นำกัญชาแมวมาผสมกันเพื่อล่อแมวให้มาขับถ่ายและช่วยให้ขับถ่ายดียิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า เปลือกผลไม้ชนิดต่าง ๆ สามารถดูดซับของเสียได้มากหรือน้อยต่างกัน โดยมเปลือกของส้มโอ ที่สามารถดูดซับของเสียได้ดีที่สุด แป้งแต่ละชนิดมีผลต่อการทำให้ส่วนต่าง ๆ จับตัวกันเป็นก้อน โดยเฉพาะแป้งข้าวโพด ชนิดของตัวดับกลิ่นที่ต่างกัน ทำให้ดูดซับกลิ่นของเสียได้ไม่เหมือนกัน และถ่านสามารถดูดกลิ่นของเสียต่าง ๆได้ดีที่สุด และกัญชาแมวมีผลต่อการล่อแมวให้มาใช้กระบะทรายแมวได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรายแมวได้ เพราะทรายแมวจากเปลือกผลไม้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งคนและแมว ทั้งยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อนำทรายแมวจากเปลือกผลไม้ที่ใช้แล้วไปโรยไว้ตามต้นไม้ใหญ่ ก็สามารถใช้ทำเป็นปุ๋ยได้