สัญญาณไฟข้ามถนนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวธกา บุญหนู, จิราพัชร ชายเกตุ, อัชฌนันท์ ด้วงชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิชา รักชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากความไม่ปลอดภัยในการข้ามถนน เช่นในบางจุดที่มีทางม้าลาย รถไม่ได้หยุดให้ผู้คนเดินข้ามถนนและบางครั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรืออีกสาเหตุหนึ่งคือสัญญาณไฟข้ามถนนที่มีอยู่ก็เป็นอันตรายสำหรับผู้คน ดังข่าวที่ออกมาว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากปุ่มกดสัญญาณไฟข้ามถนนที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่กดปุ่มสัญญาณโดนไฟดูดทำให้เกิดอันตราย ซึ่งอาจจะร้ายแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหรือร้ายแรงมากกว่านั้น จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรม “สัญญาณไฟอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการข้ามถนนอย่างมั่นใจและปลอดภัย อีกทั่งยังอำนวยความสะดวกให้กับคนชราและเด็ก โดยมีหลักการทำงานคือใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไปยังบอร์ด Arduino เพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ต้องไปยืนหน้าเซนเซอร์เพื่อให้เซนเซอร์จับ แต่ต้องยืนในระยะที่กำหนด เป็นเวลา 5 วินาที เพื่อให้ระบบทำงาน แต่ในกรณีที่ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือ ก็จะมีเซนเซอร์อัลตราโซนิกติดตั้งไว้ เพื่อตรวจจับคนที่กำลังจะข้ามถนน โดยต้องมายืนหน้าเซนเซอร์ เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อระบบทำงานจะมีเสียงดังจาก Buzzer เพื่อแสดงว่าระบบทำงานแล้ว เมื่อระบบทำงาน สัญญาณไฟคนข้ามถนนจะเป็นสีแดง สัญญาณไฟจราจรแสดงไฟเขียว เมื่อเวลา 13 วินาที สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อเวลา 15 วินาที สัญญาณไฟคนข้ามถนนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว พร้อมมีเสียงดังจาก buzzer เตือนให้ข้ามถนน เมื่อเวลา 40 วินาที เสียงจะดังถี่ขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าเวลาข้ามถนนจะหมดและสัญญาณไฟข้ามถนนแสดงไฟเขียวกระพริบ ให้ระมัดระวัง เมื่อเวลา 45 วินาที สัญญาณไฟคนข้ามถนนแสดงไฟสีแดง เวลา 50 วินาที จากนั้นสัญญาณสำหรับรถทางตรงแสดงไฟสีเขียว ทำให้ผู้คนปลอดภัยในการข้ามถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุ