สมาร์ทยูเทิร์น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชญศักดิ์ มะลิวงค์, โพธิกร เกื้อสุข, อนพัช มั่งวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิชา รักชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากความไม่ปลอดภัยในการกลับรถ ( U-TURN ) โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลักๆ 2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ คือ ทัศนวิสัยไม่ดีซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่มืดในเวลากลางคืน ทำให้สายตาของเราไม่สามรถมองเห็นรถทางตรงที่เข้ามาในทางตรงได้ อีกปัจจัยนึงคือปัญหาในการคิดตัดสินใจว่าสมควรที่จะกลับรถหรือไม่ เนื่องจากไม่ทราบความเร็วของรถทางตรงที่เข้ามาสภาพแวดล้อมที่มืดในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงจึงไม่สามารถคำนวณระยะที่สมควรจะกลับรถได้ จึงคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยที่มีชื่อว่า “สมาร์ทยูเทิร์น” เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการกลับรถได้อย่างมั่นใจ และเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มีหลักการทำงานคือ ตรวจจับความเร็วรถบนท้องถนน โดยใช้ ระบบ Image processing ผ่าน Open CV บนบอร์ด Raspberry pi 4 เพื่อคำนวณความเร็วรถ ถ้ารถมาด้วยความเร็ว 100 km/hr ขึ้นไป ซึ่งความเร็วที่ไม่ปลอดภัยในการกลับรถ สัญญาณไฟจะแสดงเป็นไฟสีแดง แต่ถ้ารถมาด้วยความเร็วน้อยกว่า 100 km/hr จะแสดงสัญญาณสีเขียวให้ผู้ที่ต้องการจะกลับรถสามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัย และเมื่อรถทางตรงขับผ่านจุดเสี่ยง ซึ่งจะตั้งติดระบบไว้ ห่างจากจุดกลับรถ 100 เมตร สัญญาณไฟจะแสดงเป็นไฟสีแดงทุกกรณี ไม่สามารถกลับรถได้ ผลจากการทดลองติดตั้งกล้องในตำแหน่งต่าง ๆ 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ติดตั้งกล้องให้จับภาพในแนวราบ การทดลองที่ 2 ติดตั้งกล้องให้จับภาพในแนวดิ่ง และการทดลองที่ 3 การให้ระบบจับภาพจากวิดีโอ พบว่า ความเร็วที่ตรวจจับได้ จากการทดลองที่ 3 ให้กล้องจับภาพจากวิดีโอ มีความแม่นยำมากที่สุด