การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในดินเพื่อการเพาะปลูก จากสารสกัดแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแครงและไคโตซานในเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาอีซะห์​ สะอิ, ตักวาย์ หะยีหะมะ, อามาลีน่า อับดุลมูตาเละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา สุวรรณภาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพดินให้เอื้อต่อการเพาะปลูก และส่งผลให้ชาวเกษตรกรในทุกภาคส่วนได้รับผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดินที่ใช้จะผ่านการทดลองและเปรียบเทียบโดยสารสกัดแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแครงด้วยกระบวนการเผา และสารสกัดไคโตซานในเปลือกกุ้งที่ผ่านการบด ซึ่งสารสกัดทั้งสองจะถูกนำมาผสมในดินต่าง ๆ เพื่อทดสอบและประเมินผลว่าดินสภาพไหน และสารสกัดประเภทไหนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับสภาพดินให้มีค่าpHที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และนำสารสกัดที่มีศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการบริโภคในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งของเหลือทิ้งเหล่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคในที่สุด