การพัฒนาแผ่นรองพื้นรองเท้าปรับค่าความต้านทานตามแรงกดจากยางพาราและยางซิลิโคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภควัต โรจน์โมสิก, ปิติ เล้ากอบกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวุฒิ เทียนขาว, มานนท์ ผสมสัตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รองเท้าถือเป็นสิ่งของที่มนุษย์แทบทุกคนต้องใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของรองเท้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจในการพัฒนาแผ่นรองพื้นรองเท้าซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยในการทรงตัวที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเท้า ไม่ว่าจะเป็นภาวะเท้าแบนซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นเอ็นอุ้งเท้าด้านในหรือภาวะอื่นๆที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเท้า ซึ่งคณะผู้จัดทำมีความสนใจในการพัฒนาแผ่นรองพื้นรองเท้าที่สามารถวัดแรงกดได้ โดยนำยางธรรมชาติมาสังเคราะห์เป็นยางคอมโพสิตเนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงฉีกขาดสูง และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และมีการเลือก ใช้วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นสารตัวเติมได้แก่ ถ่านกัมมันต์ กราไฟต์ และซิงก์ออกไซด์ โดยจะมีการศึกษาสมบัติทางกายภาพได้แก่ การทนทานต่อแรงดึงและแรงบีบอัด ศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และช่วงน้ำหนักที่สามารถวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการขึ้นรูปโครงแผ่นรองพื้นรองเท้าจากซิลิโคนเนื่องจากมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงและทนทานต่อสารเคมีต่างๆโดยจะขึ้นรูปเป็นโครงสร้างรังผึ้งเนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีอัตราส่วนที่สูงระหว่างความต้านทานการเสียรูปกับนํ้าหนักที่สามารถรองรับได้ ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีประกอบกับการแบ่งเป็นรูปร่างหกเหลี่ยมเท่าๆกันทำให้สามารถวัดค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื่องจากการกระจายของเซนเซอร์ที่มากกว่าซึ่งอาจส่งผลทำให้ติดตามตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักกดได้แม่นยำและสามารถวัดได้ตลอดเวลาที่มีการใช้งาน และพัฒนาให้มีการปรับค่าความต้านทานแต่ละจุดของแผ่นรองพื้นรองเท้าได้เพื่อสามารถรองรับสรีระเท้าที่ผิดปกติจากการลงน้ำหนักเท้าได้ทันท่วงที