การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดแคปไซซินจากพริกในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทวัส หาไมตรี, คติยา เคนแผง, ภัทรกันย์ ดวงประสาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในการศึกษาเรื่องลิปจากสารสกัดแคปไซซินเพื่อกำจัดมด ได้ทำการศึกษาทดลองเพราะการที่ใช้สารแคปไซซินบริสุทธิ์ในการทำชอล์กน่าจะให้ประสิทธิ์ผลมากกว่าชอล์กทั่วไป ด้วยเหตุนี้เองจึงได้จัดทำให้อยู่ในรูปของลิปสติกที่ไม่ต้องสัมผัสผ่านมือโดยตรง สะดวกและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาและด้วยมดที่ก่อกวนสร้างความรำคาญ จึงต้องหาวิธีที่เป็นธรรมชาติเพื่อจำกัดพื้นที่และกำจัดมดไม่ให้เข้ามาไกล้ในพื้นที่ดังกล่าว ชอล์กจึงเป็นตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ดี ตัวแปรต้นที่ใช้โดยทั่วไปก็จัดหาซื้อง่ายตามท้องตลาด และยังได้ขึ้นชื่อถึงเรื่องของความเผ็ดแสบร้อน ผลกระทบที่ตามมากับมดเพียงแค่จำกัดพื้นที่การเดินของมดเพียงเท่านั้น ในการขึ้นรูปเพียงนำสารแคปไซซิน ปูนปาสเตอร์และดินสอพองมาผสมในอัตราส่วนที่เท่ากัน หลังจากนั้นหยอดลงลิปสติก และรอแห้งต่อไป ดังนั้นนวัตกรรมเล่มนี้จึงจัดทำเกี่ยวกับสารแคปไซซินจากพริก เพราะหาซื้อได้ง่าย โดยทำการทดลองแล้วพบว่ามดหนีออกจากพื้นที่ๆเราได้ขีดหรือกำหนดไว้ โดยเราขีดดักทางเดินของมด หลังจากนั้นพบว่ามดเดินหนีและเปลี่ยนเส้นทางใหม่เราจึงแน่ใจว่าในขั้นตอนการทำมาทั้งหมดนั้นเป็นผลสำเร็จและได้ผลที่ดีตามมาอีกด้วย