อุปกรณ์ช่วยดามข้อมือจากวิธี 3D printing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวดี สุทธิเกิด, สุพิชญา กิจภาณัฐการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกของยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นถือได้ว่ามีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ นวัตกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่มีความก้าวหน้าและตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ นวัตกรรมเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน นวัตกรรมการพิมพ์งานให้เป็นรูปแบบของสามมิตินั้นได้พัฒนาให้มีการใช้งานที่เหมาะสมต่อการช่วยสร้างชิ้นงาน และยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ถูกนำเข้ามาเพื่อสร้างชิ้นส่วนต่างๆของงาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจด้านอุตสาหกรรมหรือด้านการแพทย์

มือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหยิบจับและทำงานหลักของร่างกาย ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุปสรรคกับการทำงานและมีผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน การได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือ เช่น ใช้ข้อมืออย่างต่อเนื่องโดยไม่พักอย่างการขับรถทางไกล ใช้มือค้ำตอนหกล้ม หรือกระดูกข้อมือหักจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งอาการปวดข้อมือจากการบาดเจ็บอาจปรากฏร่วมกับอาการบวมและช้ำ ซึ่งในการรักษาอาการข้างต้นนั้นทำด้วยวิธีการใส่เฝือกเพื่อดามกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บให้อยู่นิ่ง ๆ ช่วยลดอาการปวด บวม และกล้ามเนื้อหดเกร็ง ป้องกันไม่ให้กระดูกที่หักเคลื่อนที่ซึ่งเฝือกปูนเป็นการนำปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผ้าฝ้าย ข้อเสียของเฝือกปูนคือ น้ำหนักมาก แตกร้าวง่าย ต้องใช้ไม้ค้ำยัน ห้ามลงน้ำหนักที่เฝือก ระบายอากาศไม่ดี มักเกิดอาการคัน เวลาถ่ายเอกซเรย์

จะมองไม่ค่อยเห็นรอยกระดูกหัก ถ้าเฝือกแน่นหรือหลวมก็ต้องเปลี่ยนเฝือกใหม่

ผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นปัญหาจึงต้องการที่จะประยุกต์การใช้งาน ออกแบบอุปกรณ์ช่วยดามข้อมือจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่สามารถช่วยลดการขยับของข้อมือได้ และสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวกับข้อมือต่างๆได้มากขึ้น โดยใช้เทคนิค Fused deposition modeling (FDM) เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานโดยการหลอมละลายเส้นพลาสติกสารสังเคราะห์ FRP (fiberglass reinforced plastic )และ Flexible filament (TPE/TPU) แล้วฉีดผ่านหัวฉีด สร้างชิ้นงานที่ละชั้นโดยสามารถเลือกวัสดุที่เป็นเทอร์โมพลาสติกได้หลากหลาย ชิ้นงานที่ได้มีความแข็งแรงสูง ทนต่อความชื้น และความร้อนในสภาพการใช้งานทั่วไปได้ดี