อุปกรณ์ช่วยรูดซิปชุดเดรสอัตโนมัติจากมอเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรวุธ ฉูมิ, มณิสรา ตั้งทวีพูนทรัพย์, ธัญวรรณ สุขศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการใส่ชุดเดรสเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิง อย่างเช่นการใส่ไปทำงาน ใส่ไปร่วมงานมงคลต่าง ๆ แต่การใส่ชุดเดรสเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงที่ เนื่องจากซิปของชุดเดรสอยู่ทางด้านหลัง ทำให้การรูดซิปด้วยตนเองทำได้ยาก ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยรูดซิป เพื่อแก้ปัญหาการรูดซิปชุดเดรสด้วยตนเองและคาดว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น