เครื่องล้างรังนก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลภัสรดา เตียววนากูล, วัชรธร หมู่ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มนุษย์เราเชื่อว่าการบริโภครังนกนางแอ่นจะทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ ช่วยบำรุงกำลัง และป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักนำไปเป็นของฝาก แต่รังนกนางแอ่นนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง อันด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาการเก็บ สี ความชื้น รูปแบบและความสะอาดของรัง ซึ่งความสะอาดเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคา โดยทุกวันนี้การทำความสะอาดจะใช้วิธีการล้างด้วยน้ำและคีบขนนกที่ติดกับรังออก แต่ปัญหาที่พบคือ ใช้ระยะเวลานาน รังมีความชื้นสูง และเปลี่ยนสี ทำให้เล็งเห็นปัญหาและมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องทำความสะอาดรังนก โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการเปลี่ยนสี ระยะเวลาของการแช่น้ำมีผลต่อการขยายตัว เป็นต้น จากนั้นทำการออกแบบวิธีการทดลอง ดังนี้ เขย่าซ้ายขวากับรูปแบบของแปรงเพื่อนำเศษขี้นกกับเปลือกไข่ออก ใช้แรงดันน้ำในทิศทางต่างๆ ความยาวของขนแปรงโดยทำการตัดขนแปรงเป็น 3 ขนาด รูปแบบแปลงที่เหมาะสมกับการขัดในน้ำ เขย่าในน้ำเพื่อล้างสิ่งสกปรกตกค้าง หลังจากทำการทดลองนำผลที่ได้มาสร้างเป็นเครื่องล้างรังนกที่มีความสะอาดเทียบเท่ากับการล้างแบบธรรมดาด้วยมือแต่มีระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงและมีความชื้นที่น้อยกว่า