กระเบื้องเทียมคอมโพสิตนาโนจากโฟมและทางปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉรา ศรีชลธาร, สุนันทา ทิพย์อักษร, พจมาน รักธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบ้านคณะผู้จัดทำติดทะเล จึงมีโฟมเป็นจำนวนมากที่ลอยมาจากการทำทุ่นดักปลาและทุ่นเลี้ยงหอยของชาวประมง เมื่อคลื่นซัดมาแรงจะทำให้โฟมหลุดออกมา เป็นขยะลอยอยู่ในทะเล รวมถึงโฟมที่เป็นภาชนะใส่อาหารซึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหารริมทะเลมาอยู่บริเวณริมชายหาดทำให้เป็นขยะซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากเก็บไปเผาเพื่อลดปริมาณขยะ ส่วนปาล์ม เป็นพืชที่ปลูกมากในภาคใต้ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลปาล์มไปขายก็จะต้องตัดทางปาล์มออก หรือตัดแต่งทางปาล์ม ซึ่งทางปาล์มนั้นส่วนมากจะนำไปกองโดยไร้ค่า อีกทั้งในชุมชนมาบอำมฤตมีร้านกาแฟสดหลายร้าน ในแต่ละวันจะมีกากกาแฟทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นโฟม ทางปาล์ม และกากกาแฟ ล้วนแล้วแต่เป็นขยะที่ไร้ประโยชน์

คณะผู้จัดทำจึงคิดจะเพิ่มมูลค่าของโฟม ทางปาล์ม และกาแฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าได้มาก จึงไปศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัย สนใจในเรื่องของคอมโพสิต ประกอบกับทางเดินบริเวณโรงเรียนมักมีน้ำแฉะท่วม เมื่อเกิดฝนตก จึงคิดที่จะนำสิ่งที่ถือว่าเป็นขยะดังกล่าวนั้นมาทำกระเบื้องปูทางเดิน หรืออาจจะประยุกต์เป็นกระเบื้องปูพื้นหรือต่อยอดไปจนถึงกระเบื้องบุผนังเป็นสิ่งตกแต่งบ้านได้ จึงได้คิดที่จะผสมนาโนซิงค์ เพื่อใช้หน่วงความร้อน คณะผู้จัดทำคิดจะทำโครงงานกระเบื้องเทียมนาโนจากคอมโพสิตโฟมทางปาล์มและกากกาแฟ โดยที่ทางปาล์มจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง เพื่อให้กระเบื้องมีประสิทธิภาพที่ดีเราจึงใส่กากกาแฟเพื่อดุดซับกลิ่นให้กับแผ่นกระเบื้อง วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการทำกระเบื้องเทียมนาโนจากคอมโพสิตโฟมทางปาล์มและกากกาแฟ

2.เพื่อออกแบบและพัฒนากระเบื้องเทียมนาโนจากคอมโพสิตโฟมทางปาล์มและกากกาแฟ

3.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระเบื้องเทียมนาโนคอมโพสิตโฟมทางปาล์มและกากกาแฟ