การศึกษาสารที่ใช้ลดการเกิดฝ้าจากสารรอบตัวบนเลนส์แว่นตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสิษฐ์ โมลสุวรรณ, ธนวิชญ์ ว่องนิยมเกษตร, ฉางบุญ สิริสุนทรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาสารที่ใช้กันการเกิดฝ้าจากสารรอบตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสารรอบตัวมาทำน้ำยากันฝ้าบนเลนส์ ซึ่งสารที่นำมาใช้ได้แก่ ครีมโกนหนวด แชมพูสระผม ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก น้ำยาล้างจาน สบู่อาบน้ำเด็ก Ethylene glycol Cocamidopropyl betaine และสารสกัดผลมะคำดีควาย ในอัตราส่วนสารสกัดมะคำดีควาย (g) ต่อน้ำกลั่น (ml) 10:60, 10:70, 10:80, 5:60, 5:70, และ 5:80 โดยทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดฝ้ากับไอน้ำในระยะเวลา 0, 5, 10 และ 15 นาที พบว่า สารสกัดผลมะคำดีควายที่มีความเข้มข้นมากสามารถกันการเกิดฝ้าได้ดีกว่าความเข้มข้นน้อย แต่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นน้อยลง จึงได้ผลการทดลองว่า อัตราส่วนของสารสกัดผลมะคำดีควายที่ดีที่สุด คือ 5:60