การลดระยะเวลาในการย่อยสลายวัสดุกันกระเเทกจากโฟมพอลิสไตรีนรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา​ ศรีนวนเอียด, ภัณฑิรา พุ่มพัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตา สุมานะตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการละลายโฟมด้วยสารละลายขั้วต่ำจำพวกโทลูอีน​ เเล้วผสมกับสารละลายยาง​ compound​ จากนั้นนำไปขึ้นรูปด้วยเบ้ายาง​เป็นวัสดุกันกระเเทก​ เเล้วจึงทดสอบการย่อยสลายโดยการฝังกลบในดินเปรัฝียบเทียบกับโฟมพอลิสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล