ประสิทธิภาพของไลโคปีนต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังจากการกระตุ้นของ UV

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาดา ประคองบุศย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หฤทัย เพชรรัตน์, สะอารอนิง ดาโอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไลโคปีน(Lycopene) ต่อการป้องกันมะเร็งผิวหนังจากรังสียูวี หรือ รังสีอัลตราไวโอเลต(Ultraviolet) ไลโคปีนเป็นสาร phytochemical ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ซึ่งเป็นรงควัตถุที่พบมากในผัก ผลไม้ ที่มีสีแดงหรือสีชมพู ไลโคปีนสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระ และยังสามารถป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ การสกัดไลโคปีนเลือกสกัดจากมะเขือเทศ ไปผลิตมะเขือเทศผงที่มีไลโคปีนสูงและทดสอบไลโคปีนในปริมาณ 10, 20, 30 มิลลิกรัมต่อกรัม ในเครื่องวัดประสิทธิภาพกับเครื่องทดสอบแสงอาทิตย์สำหรับทดสอบ UVA และ UVB โดยการทดลองใช้มะเขือเทศ 100 กรัม ไปต้มในน้ำเดือดที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แยกเนื้อมะเขือเทศด้วยเครื่องบีบแรงดัน เอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสที่ใช้ในการสกัดไลโคปีนเป็น 0.1, 0.2, 0.3% v/w ระยะเวลาการย่อยมะขือเทศเป็น 1, 2, 3 ชั่วโมง และทดสอบระดับมอลโตรเด๊กซ์ตรินที่เหมาะต่อการผลิตผงมะเขือเทศแบบแช่เยือกแข็งที่ 5, 10, 15% w/w จากการศึกษาพบว่า วิธีการสกัดไลโคปีนด้วยเอนไซม์และมอลโตรเด๊กซ์ตรินต่อปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศผงที่ทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเติมมอลโตรเด๊กซ์ตรินร้อยละ 5 โดยน้ำหนักจะได้ผงมะเขือเทศที่มีปริมาณไลโคปีนเท่ากับ 65.86 มิลลิกรัมต่อกรัม