การหาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่ใช้ในการกำจัดแบคทีเรียบนฝ่าเท้าจากการสกัดสารจากใบฝรั่ง และใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐ​นันท์​ รองพล, อรลตา ภู่จินดา, นราวิชญ์ มะลิวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาเรื่องกลิ่นเท้านั้นเป็นปัญหาที่พบเจอกับบุคคลที่ต้องสวมใส่รองเท้า ถุงเท้าในเวลนาน หรือไม่ได้ถอดหรือรองเท้าถุงเท้าทำให้ บริเวณเท่านั้นไม่สามารถระบายอากาศได้ ทำให้เกิดเหงื่ออกบริเวณเท้าและทำให้อับชื้นนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่สามารถทำให้มีแบคทีเรียต่างๆมาเจริญเติบโตได้จึงเป็นสาเหตุของการเกิดปัญญาต่างๆเรื่องเท้าไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา เท้าลอก เป็นแผล หรือกลิ่นเท้า

กลิ่นเท้านั้นเกิดจากการที่แบคทีเรียหลากหลายชนิดบริเวณเท้านั้นเกิดการเจริญเติบโต เนื่องจากเท้านั้นมีความอับชื้นซึ่งส่งผลให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี โดยแบคทีเรียที่พบว่ามี Micrococcus sedentarius ซึ่งพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม และที่ผิวหนังของมนุษย์และสัตว์ หรือเกิดจากแบคทีเรีย Corynebacterium species หรือ Staphylococcus aureus ก็ได้แต่พบน้อยกว่า เมื่อเราต้องสวมรองเท้าเป็นเวลานาน จึงมีเหงื่อออกที่เท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เท้าอับชื้น ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แบคทีเรียจึงสร้างเอนไซม์ Protease มาย่อยสลายผิวหนังส่วนนอกสุดของฝ่าเท้า ฝ่าเท้าจึงเปื่อยยุ่ย มีค่าความเป็นด่างสูง และสร้างสารในกลุ่มซัลเฟอร์ ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเหม็น

ปกติแล้วเท้าของคนเราจะมีต่อมเหงื่ออยู่เป็นจำนวนมากกว่า 250,000 ต่อม โดยต่อมเหงื่อที่เท้าสามารถผลิตเหงื่อออกมาได้ตลอดเวลา และผลิตเหงื่อมากถึงสัปดาห์ละ 4.5 ลิตรเลยทีเดียว ซึ่งเหงื่อที่ผลิตออกมานี้ก็เพื่อให้ผิวเท้าของเราอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น หากไม่มีเหงื่อก็จะทำให้เท้าแตกและเจ็บเวลาเดิน ดังนั้น เมื่อเหงื่อทำปฏิกิริยากับเชื้อแบคทีเรียที่หมักหมมอยู่ในรองเท้า จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เท้าเหม็นนั่นเอง (World Clinic by Dr. Block,2563)

แบคทีเรียทั้ง 3 ที่กล่าวมานั้นสามารถยับยั้งได้โยใช้พืชที่มีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา โดยจะทำการศึกษาจากพืช 2 ชนิดได้แก่ ใบฝรั่ง และใบหูกวาง