ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลองของเจลล้างมือที่สกัดจากโรสแมรี่ ใบฝรั่ง และใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัลยา หมันใจดี, ซิรอจญ์ หะยีอาหวัง, ฮู​ดา ณรงค์​รักษา​เขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรานี​ บินนิมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่นำพืชที่สนใจมาทำเป็นเจลทำควาทสะอาดมือที่ไม่มีแอลกอฮฮอล์จากที่ได้ทำการหาความรู้มาพบว่าแอลกอฮอล์นั้นมีสารทำร้ายผิวทำลายชั้นไขมันจึงนำพืชที่สนใจมาสร้างผลิตภัณฑ์แทนแอลกอฮอล์นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ล้างมือ ดังนั้น การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจาก โรสแมรี่ ใบฝรั่ง และใบพลู เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเจลล้างมือ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อ สามารถผลิตใช้ได้ง่าย นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่ไม่ส่งผลต่อความชุ่มชื้นของผิวอีกด้วย