การพัฒนาผลิตภัณต์เส้นบะหมี่ผสมต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา สินวิสูตร, สิรภัสสร เกตุงาม, พิมพ์ณดา พลหิรัญโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการ พัฒนาเส้นบะหมี่ผสมต้นอ่อนทานตะวัน

ในปัจจุบันพฤติกรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนไป ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น เส้นบะหมี่นั้นอยู่คู่กับคนในสังคมมานาน หารับประทานได้ง่าย และนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดบะหมี่ แต่ในทางกลับกัน บะหมี่นั้นก็ไม่เหมาะกับการรักษาสุขภาพเนื่องจากแคลอรี่นั้นมาก พวกเราจึงนำมาพัฒนาด้วยการผสมต้นอ่อนทานตะวันที่มีไขมันดีและโปรตีนสูง เป็นวัตถุดิบดีเด่นสำหรับคนรักสุขภาพ หลายวิจัยรับรองว่า ต้นอ่อนทานตะวันมีสารกาบา วิตามิน A , B2 , C , D,E,K