อิทธิผลหนอนแมลงวันลายจากขยะอุตสาหกรรมชีวมวล ต่อไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถนที เนื่องจำนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์, เจษฎา รัตนวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยต้นทุนที่ใช้ในการผลิตอาหารให้แม่ไก่นั้นมีราคาสูงขึ้นและความต้องการในการบริโภคไข่ไก่ที่เพิ่มมากและขยะชีวมวลจากอุตสาหกรรมภาคใต้ที่ขยายตัวแต่มีวิธีกำจัดขยะน้อย จึงต้องการแปรรูปขยะชีวมวลให้เป็นอาหารไก่ โดยผ่านหนอนแมลงวันลายที่มีโปรตีนสูงและไม่เป็นภาหะนำโรคที่สามารถย่อยสลายขยะชีวมวลแล้วเพิ่มสารอาหารให้ไก่ได้เพื่อออกไข่โดยเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 5 ชุด เลี้ยงด้วยขยะชีวมวลที่หาพบง่ายตามอุตสาหกรรมภาคใต้ กากกะทิมะพร้าว และ กากปาล์ม โดยเลี้ยงด้วยอัตราส่วน กากะทิ : กากปาล์มดังนี้ 1:0 2:1 1:1 1:2 0:1 ต่อน้ำหนักอาหารหนอนทั้งหมดและหนอนแมลงวันลายในช่วงก่อนเข้าดักแด้จะถูกนำไปอบแห้งและวิเคราะห์สารอาหารจากหนอน แต่จะเลือกหนอนแมลงวันที่นำหนอนแมลงวันลายที่มาใช้คือ กากะทิล้วน กากปาล์มล้วน กากกะทิผสมกากปาล์มอย่างละครึ่ง แล้วนำหนอนหลังอบแห้งมา 3 ชุดจะนำไปเลี้ยงแม่ไก่ชุดล่ะ 5 ตัว โดย หนอนแมลงวันลายทั้ง 3 ชุดเป็นหนอน 60% จะผสมกับ อาหารชนิดอื่น 40% หลังจากนั้น บันทึกผลไข่ไก่โดยวัด น้ำหนักไข่แดง น้ำหนักไข่ขาว สีไข่แดง สารอาหารในไข่ เป็นต้น และเปรียบเทียบกับไข่ไก่ตามท้องตลาด