หุ่นยนต์ดับเพลิงภายในอาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัธวิน รวยรวย, พนธกร แพทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา พวงสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการออกเเบบจำลองหุ่นยนต์ ที่ช่วยเเก้ไขในเรื่องการเกิดเพลิงในห้องหรือภายในอาคาร