หมวกนิรภัยบังคับใส่กันการเมาแล้วขับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ราธา โรจน์รุจิพงศ์, จักรดุลย์ สุวรรณรุ่งเรือง, ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทพรักษ์ วี ปาลมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่ของการเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นจะมาจากรถมอเตอร์ไซค์เป็นอันดับแรกๆ (เครื่องยนต์ที่มีขนาดน้อยกว่า150cc, ในช่วงปี2017-2019) และสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนั้น ได้มีที่มาจากการเมาแล้วขับ โดยเฉพาะในช่วงเทศการ จะมีแนวโน้มของการเมาแล้วขับ ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 84.17% และในข่าวต่างๆยังมีเกี่ยวกับการเมาแล้วขับของมอเตอร์ไซค์ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นมากมาย ตั้งแต่บาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต กลุ่มของพวกเราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ เลยเป็นที่มาของโครงงาน “Safety helmet for prevent accident from drunker” โดยที่ตัวโครงงานนี้เราจะสร้างเครื่องจำลองที่เอาไว้ติดกับตัวมอเตอร์ไซค์และหมวกนิรภัยเพื่อเอาไว้ลดอัตราการเมาแล้วขับ โดยที่หลักการทำงานของตัวนี้จะสามารถตรวจจับได้ว่าคนขับขี่คนนี้ได้ไปดื่มแอลกอฮอล์มาหรือป่าว และจะมีผลต่อการสตาร์ทติดของรถ ถ้าคนขับมีแอลกอฮอล์ในร่างกาย ตัวของมอเตอร์ไซค์ก็จะล็อคตัวไขกุญแจ ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด และกลุ่มเรายังได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการที่ผู้ขับขี่นั้นไม่ได้สวมหมวกนิรภัยในขณะการขับขี่ ซึ่งปัญหานี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนนท้องถนน ดังนั้นตัวเครื่องของเราจึงได้มีการตรวจจับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ถ้าคนขับนั้นไม่ได้สวมหมวกนิรภัยอยู่ ตัวของตัวเครื่องมือเราก็จะส่งสัญญานไปเตือนให้กับผู้ขับขี่ให้สวมใส่ ถ้าผู้ขับขี่ยังไม่สวมใส่อีก ตัวเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ก็จะดับโดยอัตโนมัติ ซึ่งตัวเครื่องมือนี้ค่อนข้างจะมีความแม่นยำ เนื่องจาก ทางผู้จัดทำได้ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับต่างๆถึง 3 ตัว ได้แก่ Alcohol breath detector sensor, Heart rate sensor, และ เซนเซอร์วัดค่าแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดผ่านการสัมผัส DADSS เมื่อสร้างแบบจำลองเสร็จแล้ว ทางผู้จัดทำโครงงานจะทดสอบความแม่นยำของระบบทั้งในด้านการสวมใส่หมวกและการวัดแอลกอฮอลล์ นอกจากนี้ทางผู้จัดทำยังจะเชื่อมต่อระบบกับ IOT เพื่อจะส่ง message ไปบอกคนรู้จักของผู้เมา พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของผู้เมาคนนั้นอีกด้วย