สารสกัดเรืองแสงจากพืชเเละผลไม้เพื่อการประยุกต์ใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนิ​ษ​ฐ​์​ ประสพสุขโชค​มณี​, กสิณธ์ อ่อนประสพ, ลภัส เปรมเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศวร์ เกตุอุบล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สกัดสารสีจากผลไม้ เเละผักซึ่งคือ ขมิ้น เเละใบมะลิ เพื่อนำมาศึกษาคุณสมบัติของสารทั้งการดูดซับเเสง เเละการฟลูออเรส​เซนต์ของสารสีทั้งในสภาพของสารละลาย เเละในสภาพของแผ่นฟิล์มบางเคลือบลงบนแก้ว พร้อมทั้งดู​คุณสมบัติ​ทางโครงสร้าง​ของสารสีที่สกัดมา เเล้วนำไปประยุกต์ใช่ในเป็นอุปกรณ์​ไฟฟ้า