หมึกคาร์บอนนำไฟฟ้าจากผงคาร์บอนในเขม่าควันท่อไอเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร อุ่นเจริญ, วชิรวิทย์ นิศาพฤกษาชาติ, พนธกร คูสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ ภูทะวัง, ศรัณย์ นวลจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมึกนำไฟฟ้าสามารถนำไปเขียนเป็นวงจรเบื้องต้นได้ ซึ่งสิ่งที่ทำให้หมึกนั้นสามรถนำไฟฟ้าได้มาจาก ผงนำไฟฟ้า ที่อยู่ในตัวน้ำหมึกโดยส่วนใหญ่วัสดุที่นำใช้ในการทำผงนำไฟฟ้าจะเป็น เงิน โดยนำมาบดให้เป็นผงละเอียด แต่หมึกนำไฟฟ้าที่ทำมาจากเงินจะมีราคาแพง ทางผู้จัดทำจึงเสนอหมึกนำไฟฟ้าจากเขม่าควันท่อไอเสีย ซึ่งมีข้อดีคือ มีราคาถูกและสามารถการลดมลภาวะทางอากาศได้เพราะนำผงนำไฟฟ้านั้นมาจากเขม่าควันท่อไอเสีย วิธีการหมึกนำไฟฟ้าชนิดนี้ ขั้นแรกกรองเขม่าควันไอเสียโดยใช้เครื่องกรองเขม่าควันที่จะประดิษฐ์ขึ้นมา จากนั้นจากนำเขม่าที่ได้ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่ร้อนพอจะทำให้สารอินทรีย์ระเหยออกไป จากตรงนี้จะได้ผงคาร์บอนบริสุทธิ์ จากนั้นนำผงคาร์บอนบริสุทธิ์ไปแปรรูปเป็นแกรไฟต์ โดยนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสม สุดท้ายนำผงคาร์บอนที่ผ่านการแปรรูปแล้วมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปใส่ในน้ำหมึก

ผู้จัดทำคาดหวังว่า น้ำหมึกนี้จะมีค่าความต้านทานที่ใกล้เคียงกับค่าความต้านทานของหมึกนำไฟฟ้าที่ผสมผงเงิน เพื่อที่จะสามารถยืนยันได้ว่าน้ำหมึกนี้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน พร้อมที่จะนำไปใช้งานในชีวิตจริง